250815 kelime arandı

      

şûrâ ne demek? şûrâ anlamı nedir? şûrâ türkçesi nedir? türkçe anlamı ne? ingilizcesi ne?220 binin üzerinde kelimenin çevirisini buradan bulabilirsiniz. Aramak istediginiz kelime veya kelimeleri yazın ve Çevir butonuna tıklayın sonuçlar görüntülenecektir. Türkçe veya İngilizce girip arayabilirsiniz. Ayrıca Osmanlıca Türkçe sözlükte mevcuttur.

Tam Eşleşen Sonuçlar

sura ne demektir? sura anlamı nedir? sura ingilizcesi nedir?

Türkçe  English  Türkçe - İngilizce

sura   sura surah.
sura   sura One of the sections or chapters of the Koran, which are one hundred and fourteen in number. one of the sections in the Koran; 'the Quran is divided in 114 suras'.
sura   sura A chapter division in the Qur'an, the scripture of Islam.
sura   sura Arabic word for a chapter - used for designating the chapters of the Holy Quran.
sura   sura A chapter of the Qur'am A chapter of the Qur'am.
sura   sura Celestial being who enjoys the highest pleasures to be found in cyclic existence.
sura   sura Southern Universities Research Association, based in Washington DC.
sura   sura The 114 chapters of the Qur'an Where I have quoted the Qur'an in this writeup, I have used the suras from the Pickthall translation.
sura   sura A chapter of the Holy Qur'an. one of the sections in the Koran; 'the Quran is divided in 114 suras'. the muscular back part of the shank.
şura   şura this place. that place.
sura   sura surah (a soft, twilled silk).
şura   şura this place; that place.
şûra   şûra council.

sura ne demektir? sura anlamı nedir? sura türkçesi nedir?

English  Türkçe  English - Turkish

sura   sura i. (Kuran´da) sure.

şûrâ ne demektir? şûrâ anlamı nedir? şûrâ türkçesi nedir?

Osmanlı  Türkçe  Osmanlıca - Türkçe

şûrâ   şûrâ [ ﺵﻮرا ]   (A.) danışma.AFAD-Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Alo 122
Kurt Seyit ve Şura Oyuncuları
Meral Okay'ın Eşi Yaman Okayı Anlattığı Mektup
Muharrem Ayı ve Aşura
New York Üniversiteleri
50 Ways to Save Money in London
A New 2011 Economic Stimulus Package With Obama
Benzer Sonuçlar

surat ne demektir? surat anlamı nedir? surat ingilizcesi nedir?

Türkçe  English  Türkçe - İngilizce

surat face. countenance. mien. pan. court card. dial. kisser. map. phiz. puss. snoot.
surat face. mug. puss. mug yüz. çehre. sour face. countenance. angry look.
surat face (used deragatorily. sulkiness. face. map. mien. mug. mush. pan. puss. visage.
surat Consciousness. the hearing power of the Soul This term was formerly used in this teaching to refer to the spirit.
surat A monkey-like creature with a long prehensile tail and bat-like wings, sometimes kept as pets within the Clans Also a Clan epithet.
suratsız glum.
suratsız dour. morose. ugly. sour faced. sulky.
suratsız sulky. grim-looking. sour-faced. bad-tempered. grim. morose. sourpuss.
suratsızlık glumness.
sürahi carafe.
sürahi jug. pitcher. decanter. carafe. water-bottle. water bottle.
sürahi decanter. carafe. jug. dispenser. pitcher.
sürat speed. rapidity. rapidness. velocity. celerity. speediness. quickness. swiftness. career. clip. promptitude. promptness.
sürat pace. rate. speed. velocity.
sürat quickness. speed. velocity. rapidity. expedition. fastness. haste. pelt.
süratli fast. speedy. fastmoving. swift. express. quick.
süratli express. fast. quick. speedy. rapid. express hızlı.
süratli fast. quick. rapid. speedy.
asık surat thundercloud.
asık suratlı glum. sullen.

caesura ne demektir? caesura anlamı nedir? caesura türkçesi nedir?

English  Türkçe  English - Turkish

caesura (i). (çoğ. caesuras, caesurae) bir mısraı okurken hafifçe durulacak yer; (müz). durgu.
censurable (s). ithama lâyık, kusurlu bulunabilir. censurably (z). tenkide yol açan bir şekilde.
coinsurance (i). ortak sigorta poliçesi.
commeasurable (s). aynı ölçülere sahip olan, eşit.
commensurable (s). aynı birim ile ölçülebilen; orantıl commensurably (z). orantılı olarak.
commensurate (s). orantılı, eşit; yeterli; uygun, münasip. commensurately (z). uygun bir öIçü ile.
immeasurable s. ölçülemez: sınırsız, hudutsuz. immeasurably z. ölçulemez derecede, gayet, pek çok .
immensurable s. ölçülemez
incommensurable s.,i. oranssız, nispetsiz, kıyas kabul etmez; ölçülmeyen; i., çoğ, ortak ölçülmez sayılar. in commensurabil'ity i ölçülemez oluş, nis - petsizlik. incommen'surably z nispet sizce, ölçülemez bir ,sekilde.
incommensurate s. oransız, nispetsiz, kıyas edilemez; yetersiz. in commensurately z. nispetsiz olarak; yetersizce.
insurance i. sigorta, sigorta etme; sigorta parası, sigorta taksiti. insurance broker sigorta acentesinde çalışan kimse. insurance company sigorta şirketi. insurance policy sigorta poliçesi. insurance premium sigorta primi. fire insurance yangın sigortası. health insurance sağlık sigortası. life insurance hayat sigortası. marine insurance deniz sigortası.
measurable s. ölçülebilir, ölçüye gelir; sınırlı, ılımlı. measurably z. ölçülür surette; ölçülü olarak.
mensurable s. ölçülebilir, ölçülmesi mümkün; belirli bir müzik üslubuna ait.
mensural s. ölçüye ait; ölçmeyle ilgili.
mensuration i. ölçme mesaha; hacim ve alan ile uzunluk belirlenmesinden bahseden matematik dalı.
pleasurable s. hoşa giden zevkveren; tatmin edici. pleasurably z. hoşça, zevk verecek şekilde; tatmin edici bir şekilde.
sura,surah i. Kuran suresi.
surah i. bir cins yumuşak ipekli kumaş.
sural s., anat. baldıra ait.
transuranian s. uranyumdan daha ağır olan.

âşûrâ ne demektir? âşûrâ anlamı nedir? âşûrâ osmanlıcası nedir?

Türkçe  Osmanlıca  Osmanlıca - Türkçe

âşûrâ * aşûre.
sûrâh * delik.
surahî * sürahi.
sürâdık * saray perdesi.

Telefon veya Tabletiniz için Osmanlıca Sözlük İndir

Osmanlıca Türkçe Sözlük İndir - Google Play

©Copyright terrasus.com